Oprogramowanie Verax Systems.

Oprogramowanie Verax Systems.

Wybieram Verax Poznań!

Dzisiejsze trendy panujące w gospodarce rynkowej zmuszają istniejące na rynku oraz powstające firmy do reagowania na nowe technologie oraz do zmian struktury wobec pojawiających się nowych obszarów organizacji. Dzięki przyspieszeniu i optymalizacji istniejących procesów oraz wprowadzeniu nowych, możliwe jest spełnianie przez dostawców usług czy produktów wyższych standardów a w konsekwencji wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Wspomnianą optymalizację uzyskuje się w obecnej dobie głównie poprzez zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych obejmujących nie tylko pojedyncze aplikacje czy narzędzia, ale obejmujących swoim zasięgiem wszystkie obszary organizacji – zarządczy, front i back office oraz produkcję czy strefę tworzenia usług.

Jaki system wybrać?

Verax Poznań reprezentuje irlandzką markę Sonalike wspierającą swoich Klientów w ponad 30 krajach na 5 kontynentach.Zaawansowane rozwiązania informatyczne Verax Systems dostarczane na rynek od prawie 15 lat, można podzielić na trzy obszary IT: aplikacje, rozwiązania i narzędzia.Aplikacje Verax Systems służą do zarządzania siecią i monitorowania wydajności aplikacji, zarządzania aktywami (asset management), usprawniania procesów wsparcia technicznego, zarządzania klientami i systemem billingowym oraz planowania i rozbudowy infrastruktury firmy. Verax Systems oferuje kompletne rozwiązania zarządzania usługami IT a także Operations Support Systems (OSS)/ Business Support Systems (BSS), gdzie wykorzystuje z jednej strony aplikacje monitorujące i zarządzające siecią, infrastrukturą i aplikacjami, z drugiej – aplikacje wspierające pracę z klientem, zamówieniami czy billingami.

Na sam koniec.

Firma oferuje również konkretne narzędzia takie jak biblioteki czy symulatory oraz usługi polegające na dostosowaniu produktów do potrzeb klienta oraz przeprowadzaniu szkoleń.
Niewątpliwie dodatkowym atutem i korzyścią dla przyszłych klientów jest możliwość przetestowania wielu z oferowanych rozwiązań w bardzo prosty sposób – pobierając online. W przypadku narzędzi 45 dniowe wersje testowe umożliwią na pewno rzetelne przetestowanie produktu i właściwą ocenę przydatności przedsiębiorcy.

verax poznań
verax poznań